פיצוי על ביטול טיסה

 

כמה פיצוי על ביטול טיסה על חברת התעופה לשלם?

בית המשפט חייב את חברת התעופה איבריה לשלם לנוסעת פיצוי על ביטול טיסה, לאחר שנקבע כי איבריה לא סיפקה כל הסבר לכך שהנוסעת לא הסיפקה לעלות לטיסת המשך – דבר שגרם לה להגיע באיחור ליעדה של למעלה מ-20 שעות

התובעת הגישה תביעה על סך של 15,320 ₪ כנגד חברת התעופה אמריקן איירליינס (שהנפיקה לה את כרטיסי הטיסה) וחברת התעופה איבריה (אשר הפעילה את הטיסות), במסגרתה היא דרשה לקבלת פיצוי על ביטול טיסה ועל עיכוב בטיסה שנגרמו לה, וכן על אי אספקת שירותי והטבות בהתאם לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב-2012.

במסגרת התביעה נטען, כי התובעת הזמנה כרטיסי טיסה לשיקאגו, באופן שהייתה היא אמורה לטוס מתל אביב למדריד, ולאחר מכן בטיסת המשך ממדריד לשיקאגו, וכן כרטיס טיסה חזרה באותו מסלול. לטענתה, בין מועד הזמנת הטיסות ועד למועד הטיסה בפועל, היא נדרשה לעבור טיפול רפואי כירורגי ברגלה, בעקבותיו היא נדרשה להגיע לטיסה באמצעות כיסא כלכלים.

לטענת התובעת, היא לא הספיקה לעלות על טיסת ההמשך (ממדריד לשיקאגו), ובשל כך הנפיקה לה חב' התעופה איבריה כרטיס טיסה חלופי, בו התווספה לה עצירת ביניים בלונדון (בין מדריד לשיקאגו), ומלונדון הייתה היא אמורה להמשיך את המסלול לשיקגו. אולם לדבריה, הטיסה ממדריד ללונדון התעכבה, ולכן היא לא הספיקה להגיע לטיסת ההמשך מלונדון לשיקאגו. לאור זאת, חב' התעופה איבריה הנפיקה לה כרטיס לטיסה חלופית מלונדון לשיקאגו, כשבסופו של יום התובעת נחתה היא בשיקאגו באיחור של כ-21 שעות ממועד הנחיתה המקורי.

בתביעה דרשה התובעת לקבל פיצוי על ביטול טיסה בסך 3,070 ₪, פיצוי על סך 2,000 ש"ח בגין ליקויים שונים באספקת שירותי סיוע, ופיצוי ללא הוכחת נזק על פי חוק שירותי תעופה בסך של 10,250 ₪. חברות התעופה טענו מנגד בין היתר, כי האיחור שנגרם בטיסה הראשונה למדריד, נגרם בשל נסיבות שלא היו בשליטתן, ובעת שהמטוס שהה באוויר, ולכן הוא נחת במדריד באיחור של כ-40 דקות. בעניין טיסה זו – החליט בית המשפט שהתובעת אינה זכאית לפיצוי – מאחר והוצע לה טיסה חלופית שהייה אמורה להמריא כעבור שעתיים, ולכן קבע כי לאור הוראות חוק שירותי תעופה ותכליתו, אין זכאית התובעת לקבל פיצוי על ביטול טיסה.

בנוגע לטיסת ההמשך החלופית ממדריד ללונדון, אליה לא הספיקה התובעת להגיע לאור איחור בהמראת הטיסה ממדריד – קבע בית המשפט כי התובעת זכאית לקבל פיצוי על ביטול טיסה בסך של 3,070 ₪, מאחר ולא ניתן כל טעם על-ידי איבריה מדוע התובעת לא הספיקה להגיע לטיסה זו, בעוד שאיבריה נטלה עליה את האחריות לספק לתובעת טיסה חלופית ושירותי סיוע.

"בנסיבות אלו משאיבריה לא הביאה ראיות שהיה בידה להביא על מנת ללמד על המועדים המדויקים בהם המריאו בפועל הטיסות השונות ומשלא ניתן כל הסבר סביר לכך שהתובעת לא הספיקה לעלות לטיסת ההמשך (זולת האיחור בטיסה מלונדון) ומשאיבריה אף נטלה על עצמה את האחריות לספק לתובעת טיסה חלופית ושירותי לינה, אני קובע, כי התובעת לא הספיקה להגיע לטיסת ההמשך מלונדון בשל האיחור בהמראה ובנחיתה של הטיסה ללונדון וכי בהתאם להוראות חוק שירותי תעופה, יש לראות בטיסת ההמשך מלונדון כטיסה שבוטלה המזכה את התובעת בפיצוי. על פי סעיף 6(א) לחוק שירותי תעופה." כך ציין השופט הקר בפסק הדין.

בית המשפט חייב את חברת התעופה איבריה לשלם לתובעת פיצוי בסך של 3,570 ₪, הכולל – פיצוי על ביטול טיסה בסך של 3,070 ₪, וכן פיצוי בגין אי אספקת שירותי סיוע בהתאם לחוק שירותי תעופה בסך של 500 ₪. יחד עם זאת, בית המשפט דחה את בקשת התובעת לחייב את חברות התעופה בפיצויים לדוגמה, לאחר שהרשם שהן פעלו בתום לב, והציע לה טיסות חלופיות ושירותי סיוע.

**פרטי פסק הדין – תאמ (ת"א) 18770-04-17‏ ‏ אמה קושנירסקי נ' אבריה ואמריקן איירליינס (פורסם בנבו)

 

Related Post