פיצוי בגין איבוד מזוודה

מהו הפיצוי שתקבלו במקרה והמזוודה ששלחתם בטיסה אבדה? האם בית המשפט נוהג לפצות על עגמת נפש וטרחה? טיפים להתמודדות נכונה במקרה.

לא מעטים הם המקרים שבהם נוסעים השולחים מזוודה משדה התעופה הולכת לאיבוד או מאחרת להגיע. כמובן שמצבים מעין אלה, עשויים לגרום לנוסעים לאי נוחות רבה, כמו גם לאבדן ציוד אישי יקר, ולאבדן ימי חופשה לטובת רכישת ציוד וביגוד חילופי.

בנושא זה, חלות בין היתר, הוראות של אמנות שונות העוסקות בתחום עליהן חתומה ישראל (וביניהן, אמנת ורשה, ואמנת מונטריאול), וחוק התובלה האווירית, במסגרתן מוטלת אחריות מוחלטת על חברות התעופה כלפי הנוסעים "בגין השמדה, אבדן או היזק של כבודה", שאינה דורשת כל הוכחה, ובלבד שהנזק למזוודה נגרם החל מרגע בו היא נמסרה לחברת התעופה, ועד לרגע שבו הנוסע אמורה היה לקבלה חזרה לידיו, בהגיעו ליעד. יחד עם זאת, ברוב המקרים, ספק אם הפיצוי שיקבלו הנוסעים מחברות התעופה בגין הנזק, יהיה שווה לנזק שנגרם להם בפועל, למעט במקרים עליהם הצהיר הנוסע שהנו בעל המזוודה בדבר הצהרת ערך מיוחדת.

כך לדוגמה נוסעת שאיבדה את מזוודתה במהלך טיסה להודו, הגישה תביעה ע"ס 13,324 ש"ח כנגד חברת התעופה אוזבקיסטן אירוויז שבאמצעותה טסה, ובית המשפט החליט לפסוק עבורה סך של 5,000 ₪ בלבד, לאחר שציין כי במסגרת קביעת שיעור הפיצוי, הוא הביא בחשבון, בין היתר, את העובדה שהמזוודה אבדה לנוסעת בטיסת ההלוך, ואת ימי הטיול שנאלצה היא להפסיד על מנת לרכוש ציוד בסיסי עבורה.

איך מחושב הפיצוי?

ככל ואין בידי הנוסע את משקלה המדויק של המזוודה שאבדה, בדרך כלל קובעים את משקלה על פי המשקל המקסימלי המותר לנוסע לשלוח שהנו 20 ק"ג. הפיצוי בגין אובדן מזוודה במשקל של 20 ק"ג, הנו בסך של 2,000 ₪ (בקירוב), כלומר, כ-100 ₪ לק"ג. היה והנוסע הוכיח כי היה קיים במזוודה שאבדה ציוד יקר ערך (על-ידי למשל המצאת קבלות על התכולה שהייתה במזוודה), הסכום המקסימלי במקרה כזה שהוא יוכל לקבל יהא בסך של 6,000 ₪ לערך, לאור הגבלת שיעור הפיצוי הקבוע במסגרת האמנות.
לדוגמה, נוסעת שחזרה מאוקראינה לישראל באמצעות חב' אל על, תבעה את החברה, ודרשה לקבל פיצוי ממנה בסך של 10,800 ₪ בעקבות אבדן מזוודתה. בית המשפט חייב את חב' אל על לשלם לה פיצוי בסך של 1,800 ₪ בלבד, וזאת לאחר שקבע כי המזוודה שאבדה לה שקלה 20 ק"ג, ובהתבסס על מחיר בסך 26 דולר לקילו.

פיצוי בגין עגמת נפש? לא בטוח שתקבלו..

מלבד הפיצוי המוענק לנוסעים בגין הנזק הישיר שנגרם להם עקב אבדן המזוודה (קרי, בשל התכולה שהייתה מצויה במזוודה), בדרך כלל, נוטה בית המשפט שלא לקבל דרישות לפיצוי נוסף בגין אבדן נפש או טרחה. יחד עם זאת, אין אחידות בפסיקה בנושא זה, וישנם בתי משפט אשר כן מקבלים דרישה לפיצוי בגין עגמת נפש, אך ניתן לומר, כי על מנת "לזכות" בפיצוי זה, על הנוסע להוכיח בפני בית המשפט באופן חד משמעי, כי נגרמה לו עגמת נפש ממשית בגין אבדן המזוודה, וגם במקרה כזה, עשוי בית המשפט לפסוק לו לא יותר ממאות שקלים בודדים.

איחור בקבלת המזוודה – פיצוי נמוך בהרבה

בגין איחור בקבלת המזוודה, הפיצוי המתקבל מחברות התעופה או הנפסק על-ידי בית המשפט נמוך משמעותית יותר, ומבוסס על החזרת כסף לנוסע בגין רכישת ביגוד וציוד בסיסי באופן אובייקטיבי. כאשר אין בידי הנוסע קבלות בגין רכישות אלה, בית המשפט יקבע פיצוי זה על דרך של אומדן.

טיפים להתמודדות עם המקרה

יצוין, כי היה ואירע לכם מקרה של אבדן מזוודה או איחור בהגעתה, מומלץ להגיש את תלונתכם לחברת התעופה מיד עם היוודע הדבר וללא כל עיכוב, וכן מומלץ שהפניה תעשה בכתב ולא בעל פה (כלומר לא רק להתקשר לנציגת החברה, אלא לשלוח מכתב באמצעות דואר רשום), ואל המכתב לצרף אסמכתאות (ככל וניתן) אודות התכולה שהייתה לכם במזוודה, כמו גם קבלות של ציוד שנאלצתם לרכוש בגלל אבדן המזוודה או עיכובה. 

אין באמור במאמר זה, כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי 

מאמרים קשורים