חוק טיבי

חוק טיבי 

הגעתם לשדה התעופה וגיליתם שטיסתכם מתעכבת או מבוטלת?

כדאי לדעת מה תהיו זכאים לקבל מחברת התעופה על פי חוק טיבי – חוק שירותי תעופה, ומה מומלץ לעשות אם מתעלמים ממכם וגם – באילו מקרים תהיו זכאים לקבל החזר של כרטיס הטיסה ופיצוי כספי של אלפיי שקלים.

אז מה מומלץ לעשות עם נקלעתם למצב של עיכוב או ביטול טיסה, למי עליכם לפנות בשדה התעופה ומה כדאי לעשות אם לא מתייחסים אליכם? מה מגיע לכם לקבל מחברת התעופה על פי חוק טיבי, ומתי תהיו זכאים לקבל חזרה את התמורה ששילמתם עבור כרטיס הטיסה או פיצוי כספי שיכול להגיע לאלפי שקלים?

מה אתם זכאים לקבל על פי חוק טיבי?

בישראל קיים חוק שנקרא חוק שירותי תעופה, שנועד (כמצוין בדברי ההסבר להצעת החוק): "להסדיר פיצוי וסיוע לנוסעים שהונפק להם כרטיס טיסה ולא עלו לטיסה במועד הנקוב בכרטיס בשל נסיבות שאינן תלויות בהם", הקובע בין היתר כי במקרה של עיכוב טיסה, זכאים הנוסעים לקבל הטבות מסוימות ללא תוספת תשלום, ובמקרים מסוימים גם החזר של כרטיס הטיסה ופיצוי כספי. חוק זה רלוונטי לכל טיסה שממריאה מישראל או אליה, לרבות טיסות שכר ולואו קוסט.

מתי מגיע לקבל בחינם מזון ושתייה?

נוסעים שהונפקו להם כרטיסי טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים ומעלה מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, זכאים לקבל ללא תשלום מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה, שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסעים.

מתי מגיע לקבל מלון?

במקרה והמראת הטיסה איחרה בחמש שעות ומעלה, זכאים הנוסעים לקבל על פי חוק טיבי ללא תשלום ובנוסף למזון, שתייה, ושירותי תקשורת, גם אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר. בנוסף זכאים הנוסעים לקבל גם שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון. עם זאת, במידה ואותו איחור בטיסה נגרם בשל שביתה או השבתה מוגנת, לא יהיו זכאים הנוסעים לקבל אירוח בבית מלון.

למי צריך לגשת בשדה התעופה?

על מנת לקבל את ההטבות, יש לפנות אל נציג חברת התעופה בשדה ולדרוש ממנו לקבל אותן. כל חברת תעופה המפעילה טיסה מישראל או לישראל, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים (קונקשן), מחויבת שיהיה נוכח נציג מטעמה בשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה ועד תום 30 דקות לאחר המראתה. חובה זו חלה גם בשדה תעופה מחוץ לישראל.

במסגרת חוק שירותי תעופה נקבע בעניין זה, כי כאשר חברת התעופה מנפיקה כרטיסי טיסה, עליה למסור לנוסעים פרטים בדבר מקום הימצאותו של נציגה בשדה התעופה, לצורך סיוע במימוש הזכויות הקבועות בחוק, לרבות דרכי ההתקשרות עמו. החובה למסור פרטים אלה חלה גם על סוכני נסיעות שמוכרים את כרטיסי הטיסה, אם הם קיבלו את אותם פרטים מחברת התעופה.

מה עושים אם מתעלמים ממכם בשדה התעופה?

חוק טיבי מטיל על חברות התעופה "חובות יידוע וגילוי" בנוגע להטבות שזכאים הנוסעים לקבל מהן במקרים כאלה. כך למשל, עליהן להציג במקום בו הן מקבלות קהל ובשדה התעופה, מודעה הנראית לעין, המפרטת בין היתר באותיות ברורות וקריאות את ההטבות שזכאים הנוסעים לקבל.

יחד עם זאת בפועל, ישנם מקרים בהם לא רק שהנוסע אינו מודע להטבות שהוא זכאי לקבל במקרים כאלה (כגון מזון, בית מלון וכיו"ב), אלא שגם נציג חברת התעופה מסרב להעניק לו אותן או מתעלם מפניותיו אליו. לכן, מומלץ לתעד כל פניה שלכם בשדה התעופה אל נציג התעופה בנושא זה.

ככל והנציג מסרב להעניק לכם את ההטבות ויש לכם הוכחה לכך, תהיו רשאים לדרוש מבית המשפט להטיל על חברת התעופה לשלם לכם פיצויים לדוגמה, היות והחוק קובע כי במידה ונמצא כי חברת התעופה לא נתנה "ביודעין" לנוסע שטיסתו המריאה באיחור את ההטבות שזכאי הוא לקבל, רשאי בית המשפט לחייב אותה לשלם פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,350 ₪.

מתי מגיע פיצוי כספי  על פי חוק טיבי – בגין ביטול טיסה על פי חוק טיבי?

במידה והטיסה המריאה באיחור שלמעלה מ- 8 שעות או שהיא בוטלה לגמרי, זכאים הנוסעים לקבל פיצוי כספי ששיעורו תלוי במרחק האווירי שבין יעד המוצא לבין יעד הסופי, שנע בין 1,290 ₪ (ליעדים קרובים) לבין 3,100 ₪ (ליעדים רחוקים). על מנת לקבל את הפיצוי, על הנוסע לפנות אל חברת התעופה בכתב, והאחרונה מחויבת לשלם אותו תוך 45 יום, במזומן או המחאה או העברה בנקאית.

דוגמאות ליעדים ולשיעור הפיצוי הכספי שעל חברת התעופה לשלם לנוסעים על פי חוק טיבי – חוק שירותי תעופה, במקרים של עיכוב של מעל 8 שעות או ביטול טיסה:

מרחק הטיסהדוגמאות ליעדיםפיצוי כספי
עד 2,000 ק"מאנטליה, כריתים, רודוס, איסטנבול, בוקרשט1,290 ₪
עד 4,500 ק"מוינה, בריסל, לונדון, ברלין, מדריד, פריס2,070 ₪
מעל 4,500 ק"מניו יורק, בנגקוק, סידני, סאו פאולו,מקסיקו סיטי3,100 ₪

באילו מקרים לא זכאים לקבל את פיצוי כספי?

לא כל טיסה שאיחרה או בוטלה, מזכה את נוסעיה בפיצוי הכספי על פי חוק טיבי. כך למשל, במידה וחברת התעופה מוכיחה כי הטיסה בוטלה או איחרה בשל שביתה מוגנות או בגלל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה (כגון: מזג אוויר סוער או תקלה טכנית חריגה), לא יהיו זכאים הנוסעים לקבל את הפיצוי.

גם אם חברת התעופה הודיעה 14 יום מראש על ביטול הטיסה או שינוי מועד המראתה ביותר מ-8 שעות, עדין לא יהיו זכאים הנוסעים לקבל את הפיצוי. עם זאת, גם במקרים כאלה, עדין מחויבת חברת התעופה לספק מזון ושתייה ולינה בבית מלון ושירותי הסעות (אם נדרשת שהייה של לילה).

ביטול טיסה חוק אירופאי

חוק שירותי תעופה – חוק טיבי,  נחקק על רקע תקנות האיחוד האירופי העוסקות בנושא זה. תקנות אלה רלוונטיות עבור טיסות לכל יעד בעולם המופעלות על-ידי חברות תעופה השייכות למדינות מהאיחוד האירופי, או עבור טיסות הממריאות ממדינות השייכות לאיחוד האירופי.

חשוב לדעת, כי מבחינת הזכאות לקבלת הפיצוי הכספי קיים יתרון מסוים בתקנות האיחוד האירופי לעומת החוק הישראלי, מכיוון שאותן תקנות קובעות כי נוסע שטיסתו איחרה מעל ל- 3 שעות בלבד יהיה זכאי לקבל את הפיצוי הכספי (להבדיל מ-8 שעות כפי שקובע החוק בישראל).

על כן, במידה וטיסתכם המריאה לדוגמה בעיכוב של 5 שעות, ואינכם זכאים לקבל את הפיצוי הכספי על פי חוק טיבי, יכול להיות שכדאי לכם לבדוק את זכאותכם בנושא זה על פי התקנות האירופאיות, היות והנכם עשויים שכן להיות זכאים לקבל מכוחן את הפיצוי הכספי.

מתי מגיע החזר של כרטיס הטיסה?

נוסע שטיסתו המריאה באיחור של חמש שעות ומעלה זכאי לקבל בחזרה את התמורה ששילם עבור כרטיס הטיסה או כרטיס לטיסה חלופית. חשוב לציין, כי במידה והנוסע בחר לקבל כרטיס לטיסה חלופית או לממש את הכרטיס של הטיסה שהמריאה באיחור, הוא לא יהיה זכאי לקבל גם את התמורה עבור כרטיס הטיסה. במידה ובחרתם לבטל את כרטיס הטיסה ושלא לקבל כרטיס לטיסה חלופית, על חברת התעופה להשיב לכם את התמורה של כרטיס הטיסה בתוך 21 ימים מהיום שפניתם אליה בכתב.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת כלשהי.

 

מאמרים קשורים