משרדנו עוסק בהגשת בקשות למתן – צו ירושה, צו קיום צוואה, בקשה לצו קיום צוואה, בקשה לצו ירושה, ובעריכת צוואה

מעוניינים להגיש בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה? זקוקים בדחיפות לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה? נשמח לעמוד לשירותכם – שיחה ראשונית ללא התחייבות.

משרדנו עוסק בתחום הצוואות והירושות, לרבות עריכת צוואות ליחידים ולבני זוג (צוואות הדדיות), וכן בעריכת בקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה ברשם לענייני ירושה. הליך עריכת הצוואה מתבצע על-ידנו בדיסקרטיות ובסובלנות רבה, במטרה לערוך צוואה בהירה ומובנת באופן המקסימלי האפשרי, על מנת למנוע סכסוכים כלשהם ביום מימושה של הצוואה/הירושה.

כמו כן, משרדנו עוסק בהליכים משפטיים במסגרת התנגדויות למתן צו ירושה ו/או צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת או חוסר כשרות, וכן בהליכי רישום הורשה של משקים חקלאיים במושבים, לרבות העברת זכויות ללא תמורה מהורים לבן ממשיך.
"עיקרון-יסוד הוא במשפט הצוואות - והוא ראשון ונעלה בין נעלים - כי "מצווה לקיים דברי המת". מכירים אנו בזכותו של אדם - ואדם הוא כל אחד מאיתנו - לשלוט על חלוקת נכסיו לאחר-מות, וכי על - פיו יישק דבר" - דבריי כב' השופט מ.חשין בע'א 1212/91 קרן לב'י נ' פליציה בינשטוק, פ'ד מח(3), 705, 1994

שאלות נפוצות

על מנת שביטול צוואה תוכר על-ידי בית המשפט, על עורך הצוואה המעוניין לבטלה, לפעול באופן אקטיבי לביטולה, וזאת באמצעות הצהרה בכתב על בטלותה או השמדה.
במקרים בהם יתעורר ספק מה הייתה כוונת המנוח, בית המשפט יטה שלא לבטל את הצוואה, כל עוד לא תהיה בפניו הוכחה המוכיחה בוודאות את רצינות המצווה בדבר חזרתו מן הצוואה, וזאת לאור העיקרון של כיבוד רצון המנוח, על-ידי מימוש צוואתו.

על מנת לבטל צוואה שנערכה בכתב יד על המצווה לערוך "כתב ביטול", ובו לציין בכתב ידו כי הצוואה בטלה. כמו כן, על המצווה לכתוב בכתב הביטול את התאריך ולחתום.

על מנת לבטל צוואה שנערכה בפני עדים, על המצווה לערוך גם במקרה זה "כתב ביטול", אשר יכלול את הצהרתו בדבר ביטול הצוואה, תאריך וחתימתו בפני שני עדים. על העדים לחתום על כתב הביטול.

על מנת לבטל צוואה שנערכה בפני רשות, על המצווה להצהיר על ביטול הצוואה בפני שופט, רשם או דיין, או להגיש כתב ביטול צוואה לאחד מאלה, תוך שהם קוראים את דבר הביטול בפניו, והוא מצהיר בפניהם שהוא כתב ביטול צוואתו.

על המצווה להודיע בעל פה בפני שני עדים המבינים את לשונו, כי הוא מבטל את צוואתו. יצוין, כי ניתן לבטל צוואה בעל פה, רק במקרים ספציפיים, בהם מצבו הרפואי של המצווה מנע ממנו לעשות צוואה בדרך אחרת.

כאשר המצווה עורך צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של הצוואה הקודמת, רואים אותה כמבטלת את הצוואה הקודמת, גם אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה לאמור בצוואה הקודמת.

בשונה מביטול צוואה בדרכים שפורטו לעיל, אשר הנן במהותן פעולות משפטיות, בהן נדרש המצווה המעוניין לבטל צוואה, לערוך צוואה חדשה, או כתב ביטול צוואה, קיימת דרך נוספת לביטול צוואה, המבוססת על פעולה פיזית שהנה - השמדת הצוואה. חוק הירושה קובע כי ככל והמצווה השמיד את הצוואה "חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה". ככל והוכח שהמצווה החליט להשמיד את צוואתו המקורית, חזקה כי התכוון לבטלה.